Υδροηλεκτρικές Μονάδες

Η ΣΥΡΜΕΤ ΕΠΕ είναι σε θέση να αναλάβει εξ’ ολοκλήρου την μελέτη, προμήθεια και κατασκευή υδροηλεκτρικών μονάδων οποιουδήποτε μεγέθους, επιλέγοντας τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και τεχνολογία.

Στο ενεργητικό της εταιρείας βρίσκονται ήδη 3 μεγάλα έργα κατασκευής υδροηλεκτρικών μονάδων.