Ευκαιρίες Καριέρας

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας ,στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση sirmet@otenet.gr  για να καταχωρηθεί στη βάση μας.

Για την καλύτερη αξιοποίηση του βιογραφικού σας σημειώματος, παρακαλούμε καταχωρήστε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική σας εμπειρία, τις γνώσεις και τις ικανότητές σας.