Νέα

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόκειται για δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα,Καινοτομία 2014-2020».

Δημοσίευση πρόσκλησης της Δράσης 4.2.1 για γεωργικά προϊόντα

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Δράσης 4.2.1 "Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε. (γεωργικό προϊόν)" από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Νέα Μονάδα Αναερόβιας Τεχνολογίας για τυροκομικά απόβλητα

Μόλις ολοκληρώθηκε και ξεκίνησε να λειτουργεί Μονάδα Παραγωγής Βιοαερίου δυναμικότητας 1,6MW από επεξεργασία αποβλήτων τυροκομικής μονάδας.

Σε ισχύ ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016-Προκήρυξη των 4 πρώτων καθεστώτων

NEO 25/10/2016
Δημοσιεύθηκαν στις 19 Οκτωβρίου 2016 οι προκηρύξεις για τα 4 βασικά καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.
Νέα Ποσοστά Ενίσχυσης έως 55%.

Έναρξη Αιτήσεων Επενδυτών για τα 4 Βασικά Καθεστώτα του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Προκηρύχθηκαν τα τέσσερα πρώτα καθεστώτα, προϋπολογισμού 550 εκατ. ευρώ του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.Η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο ξεκινά στα μέσα Οκτωβρίου.
Τα τέσσερα καθεστώτα είναι:
1.) «ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
2.) «ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ»
3.) «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
4.) «ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ»

Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας

Αναμένεται η νέα δράση με τίτλο «Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας». Το ύψος του προϋπολογισμού ανά επενδυτικό σχέδιο είναι από 250.000 ευρώ ως 2.500.000 ευρώ.Ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης (μικρή, μεσαία) και την περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης η χρηματοδότηση γίνεται με ποσοστά από 35% ως 70%

Ολοκλήρωση Υποβολής Προτάσεων ΕΣΠΑ 2014-201- Νέες Δράσεις

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων και για τις τέσσερις δράσεις επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

Από το Σεπτέμβριο σε εφαρμογή ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Ψηφίστηκε στις 16-6-2016 και είναι σε ισχύ πλέον το σχέδιο νόμου με τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» από το κοινοβούλιο. Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος προβλέπει ενισχύσεις μέχρι 45% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.

Ολοκληρωμένη Μονάδα Αναερόβιας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Τυροκομικών Μονάδων

Τα υγρά απόβλητα μονάδων επεξεργασίας τυροκομικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό
φορτίο και προκαλούν αυξημένα περιβαλλοντικά προβλήματα αν διατεθούν χωρίς επεξεργασία σε
υδάτινο αποδέκτη ή στο έδαφος.
Τα τυροκομικά απόβλητα συνήθως καταλήγουν σε ποτάμια και ρέματα, ρυπαίνοντας βαριά το περιβάλλον.

Διετής διορία στις βιομηχανίες για τα επικίνδυνα απόβλητα

Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018 θα πρέπει οι βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται επί ελληνικού εδάφους να έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες διαχείρισης του συνόλου των αποθηκευμένων στις εγκαταστάσεις τους επικίνδυνων αποβλήτων.

Αυτό αναφέρεται ρητώς σε εγκύκλιο που απέστειλε στις 11 Μαρτίου η γενική γραμματέας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κυρία Χριστίνα Μπαριτάκη στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας και των Περιφερειών.

Σελίδες