Νέα

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων στο Νόμο 3299/04 και 3908/2011

Tο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού προχωρεί τις αμέσως επόμενες ημέρες σε πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης όλων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011.

Προδημοσίευση Προγράμματος ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΒΕΤ)

Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις με παραγωγική δραστηριότητα σε επιλεγμένους τομείς.

Διακρατικό πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας AGROWASTE

Ξεκίνησε η υλοποίηση του διακριτικού προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας AGROWASTE στο οποίο η ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. συμμετέχει και συντονίζει τους Έλληνες εταίρους.

Σελίδες