Νέα

Τουρισμός και Περιβάλλον: Δύο αντίθετοι κόσμοι ή μια αμφίδρομη σχέση;

Η νομοθεσία πλέον επιβάλλει να υπάρχει μονάδα βιολογικού καθαρισμού σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως ή σε σημεία που δεν καλύπτονται από αποχετευτικά δίκτυα.
Τα 26 έτη εμπειρίας μας στα απόβλητα και σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο προσωπικό μας, που απαρτίζεται από μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων,μας επιτρέπουν να εξάγουμε γρήγορα συμπεράσματα και να καταλήγουμε σε προτάσεις και λύσεις για την επιχείρηση σας.Με χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας που θα καλύψει τις ανάγκες σας.

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 2014-2020

Ανακοινώθηκαν στις 11/02/2016 από το Υπουργείο Οικονομίας ,Ανάπτυξης και Τουρισμού τέσσερις δράσεις, που
χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα,Καινοτομία 2014-2020».

Συχνές ερωτήσεις για τα προγράμματα ΕΣΠΑ

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ανέργων Πτυχιούχων

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων στο Νόμο 3299/04 και 3908/2011

Tο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού προχωρεί τις αμέσως επόμενες ημέρες σε πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης όλων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011.

Προδημοσίευση Προγράμματος ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΒΕΤ)

Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις με παραγωγική δραστηριότητα σε επιλεγμένους τομείς.

Διακρατικό πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας AGROWASTE

Ξεκίνησε η υλοποίηση του διακριτικού προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας AGROWASTE στο οποίο η ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. συμμετέχει και συντονίζει τους Έλληνες εταίρους.

Σελίδες