Επενδυτικός Νόμος Ν.3908/11

Ο Α' κύκλος υποβολής προτάσεων για το 2014 στον Επενδυτικό Νόμο Ν. 3908/2011 "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή" έκλεισε στις 5 Μαρτίου 2014. Σύντομα αναμένεται να ανοίξει ο Β' κύκλος.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Επενδυτικό Νόμο Ν. 3908/2011, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Για άμεση επικοινωνία, πατήστε εδώ.