Μέτρο 123A "Αλέξανδρος Μπαλτατζής" - 3η πρόσκληση

Το πρόγραμμα τελεί υπό προσωρινή αναστολή, βάσει της 4230/128327/13-10-2014 Απόφασης.

Πρόκειται για την 3η πρόσκληση του Μέτρου 123Α : "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και αφορά τους δικαιούχους που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα «3η πρόσκληση ΜΕΤΡΟ 123Α» μπορείτε να βρείτε εδώ.

Για άμεση επικοινωνία, πατήστε εδώ.