Διακρατικό πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας AGROWASTE

Ξεκίνησε η υλοποίηση του διακριτικού προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας AGROWASTE στο οποίο η ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. συμμετέχει και συντονίζει τους Έλληνες εταίρους.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας LEAD ERA του FP7, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2007-2013 και συμμετέχουν εκτός της ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε., το Πανεπιστήμιο Πατρών, η εταιρία ONDOAN SA και το ερευνητικό ινστιτούτο NEIKER από τη χώρα των Βάσκων της Ισπανίας. Στόχος του προγράμματος είναι η ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων επιχειρήσεων των Περιφερειών της Δυτικής Ελλάδας και των Βάσκων για την παραγωγή ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα έχει χρονική διάρκεια δύο ετών.