Πρόγραμμα “ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ” για την ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ» με ύψος χρηματοδότησης 50 εκ. ευρώ θα ενισχύσει επιχειρήσεις προκειμένου να αναβαθμιστούν μέσω της αύξησης των επενδύσεων για τον τεχνολογικό και εμπορικό εκσυγχρονισμό τους, την υιοθέτηση της χρήσης των ΤΠΕ, την αύξηση του βαθμού τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων, την ανάπτυξη ποιοτικά ολοκληρωμένων υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Η δράση αφορά επενδύσεις από 20.000 έως 300.000 ευρώ για κάθε έργο, ενώ η επιχορήγηση έχει ορισθεί στο 50% του συνολικού ποσού της επένδυσης.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ» μπορείτε να βρείτε εδώ.

Για άμεση επικοινωνία, πατήστε εδώ.