Πρόγραμμα “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ” για την ενίσχυση ίδρυσης νέων επιχειρήσεων

Στόχος του προγράμματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» είναι η είναι η δημιουργία νέων, καινοτόμων και βιώσιμων επιχειρήσεων και η ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη ενός ατόμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 50 εκ. € για νεοφυείς επιχειρήσεις (startup companies). Τα νέα επενδυτικά σχέδια από 25.000,00€ έως 40.000,00€ (στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και η πρόσληψη προσωπικού για την διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου) χρηματοδοτούνται με ποσοστό 100%.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» μπορείτε να βρείτε εδώ.

Για άμεση επικοινωνία, πατήστε εδώ.