Τουρισμός και Περιβάλλον: Δύο αντίθετοι κόσμοι ή μια αμφίδρομη σχέση;

Η νομοθεσία πλέον επιβάλλει να υπάρχει μονάδα βιολογικού καθαρισμού σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως ή σε σημεία που δεν καλύπτονται από αποχετευτικά δίκτυα.

Τα 26 έτη εμπειρίας μας στα απόβλητα και σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο προσωπικό μας, που απαρτίζεται από μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων,μας επιτρέπουν να εξάγουμε γρήγορα συμπεράσματα και να καταλήγουμε σε προτάσεις και λύσεις για την επιχείρηση σας.Με χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας που θα καλύψει τις ανάγκες σας.

Δείτε το συνημμένο αρχείο: Βιολογικοί Καθαρισμοί /Επεξεργασίας Υγρών Λυμάτων-Εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα