Από το Σεπτέμβριο σε εφαρμογή ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Είμαστε στη διάθεση σας, για να συζητήσουμε τη δική σας επενδυτική ανάγκη και να προτείνουμε τη βέλτιστη λύση. Αναμένεται να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και γι'αυτό προτείνουμε την άμεση κινητοποίηση σας.

δείτε το συνημμένο αρχείο