Ολοκλήρωση Υποβολής Προτάσεων ΕΣΠΑ 2014-201- Νέες Δράσεις

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία  η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων και για  τις τέσσερις δράσεις επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). 

Οι δράσεις συνάντησαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, που δεν αποτυπώνεται μονάχα στον συνολικό αριθμό των αιτήσεων, αλλά και στον συνολικό προϋπολογισμό των επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν.

Θα ακολουθήσουν και νέες δράσεις.

Δείτε εδώ το έντυπο Παρουσίασης των νέων Προσκλήσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 και τον απολογισμό των 4 Προσκλήσεων ΕΠΑνΕΚ.