Σε ισχύ ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016-Προκήρυξη των 4 πρώτων καθεστώτων

Δημοσιεύθηκαν στις 19 Οκτωβρίου 2016 οι προκηρύξεις για τα 4 βασικά καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Τα 4 καθεστώτα είναι:

1.)Γενική επιχειρηματικότητα

2.)Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ

3.)Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού

4.)Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους 

Ενημερωτικό Υλικό για τις διαδικασίες προκήρυξης των 4 καθεστώτων δέιτε  εδώ

Νέα Ποσοστά Ενίσχυσης έως 55%. Αναλυτικά δείτε το χάρτη εδώ