Νέα Μονάδα Αναερόβιας Τεχνολογίας για τυροκομικά απόβλητα

Μόλις ολοκληρώθηκε και ξεκίνησε να λειτουργεί Μονάδα Παραγωγής Βιοαερίου δυναμικότητας 1,6MW από επεξεργασία αποβλήτων τυροκομικής μονάδας. 

 

Στην εν λόγω μονάδα επεξεργάζονται απόβλητα πλυσιμάτων γραμμής παραγωγής , τυρογάλακτος ή λακτόζης, με δυνατότητα επεξεργασίας περίπου 11.000kg COD/ημέρα, προσφέροντας έξοδο επεξεργασμένου αποβλήτου, μετά από συνδυασμένη αναερόβια και αερόβια επεξεργασία. 

 

Η συγκεκριμένη μονάδα σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από την ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε.