Δημοσίευση πρόσκλησης της Δράσης 4.2.1 για γεωργικά προϊόντα

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Δράσης 4.2.1 "Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για της Λειτουργία τη Ε.Ε. (γεωργικό προϊόν)" από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ξεκίνησε η περίοδος υποβολών, από 16 Μαϊου και ολοκληρώνεται στις 18 Αυγούστου 2017

Ενημερωτικό υλικό για την προκήρυξη δείτε εδώ.