ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Αναμένεται να προκηρυχθούν ΝΕΑ προγράμματαμ στα πλαίσια υλοποίησης  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα,Καινοτομία 2014-2020».

1. Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές – Β΄ Κύκλος

2. Ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) παροχής υπηρεσιών (λιανική, εστίαση, εκπαίδευση)

3. Σύγχρονη μεταποίηση

4. Ίδρυση και Λειτουργία Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων 

 
 

Η παρουσία της ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε. θα είναι έντονη και σε αυτόν τον νέο κύκλο επενδύσεων, με παροχή ουσιαστικής υποστήριξης για την ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό της επιχείρησής σας, που περιλαμβάνει εκτός της σύνταξης και υποβολής φακέλου επένδυσης, τη χρονική και οικονομική παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου σας και την επιτυχή αποπεράτωσή του.

Είμαστε στη διάθεσή σας, για να συζητήσουμε τη δική σας επενδυτική ανάγκη και να προτείνουμε τη βέλτιστη λύση.

Τα προγράμματα αναμένεται να έχουν μεγάλη συμμετοχή και γι΄αυτό σας προτείνουμε την άμεση κινητοποίησή σας.