Αερόβια επεξεργασία υγρών αποβλήτων

Στη ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. σχεδιάζουμε πλήρη συστήματα αερόβιας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων για:

 • Βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων και ποτών
 • Βιομηχανίες γαλακτοκομικών προϊόντων
 • Χημικές βιομηχανίες
 • Διυλιστήρια πετρελαίου
 • Επεξεργασία μετάλλων / αλουμινίου
 • Βιομηχανίες αγροτικών προϊόντων
 • Φάρμες εκτροφής ζώων
 • Μονάδες ανακύκλωσης

Οι τεχνολογίες που παρέχει η ΣΥΡΜΕΤ είναι οι ακόλουθες:

 • Αφαλάτωση
 • Αποσκλήρυνση
 • Κροκίδωση
 • Φίλτρανση
 • Καθίζηση
 • Αντίστροφη όσμωση
 • Υπερδιήθηση
 • Βιολογική επεξεργασία με τις μεθόδους MBR και MBBR
 • Φυσικο-χημική επεξεργασία