Έργα μας

ΠΑΡΘΕΝΩΝ Α.Ε.
ΠΑΡΘΕΝΩΝ Α.Ε.

Μελέτη και εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Επίβλεψη έργων κτιριακής επέκτασης & παραγωγικού εκσυγχρονισμού βιομηχανίας επεξεργασίας σταφίδας στο Αίγιο.

ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΛΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΛΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ

Μελέτη- Προμήθεια-Εγκατάσταση Βιολογικού Καθαρισμού στον Όμιλο Δέλτα Γιουγκοσλαβίας

ΟΛΥΜΠΙΟΝ
ΟΛΥΜΠΙΟΝ

Κατασκευή μονάδας βιολογικού καθαρισμού σε εργοστάσιο επεξεργασίας εδώδιμων ελιών/τουρσιού

ΟΙΚΟΦΑΡΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.A.K.Ε.

Δημιουργία Μονάδας Γαλακτοκομικών Προϊόντων - Αναπτυξιακός Νόμος 3299

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Ολοκληρωμένο πολυετές επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) του εργοστασίου Αγ. Στεφάνου Αττικής

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Κ. & Σ. ΛΟΥΜΑΚΗΣ Ο.Ε.
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Κ. & Σ. ΛΟΥΜΑΚΗΣ Ο.Ε.

2 Συνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά πάρκα στο Ν. Αττικής και Βοιωτίας

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α.Ε.
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α.Ε.

Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων

ΔΗΜΟΣ ΙΤΕΑΣ Ν. ΦΩΚΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΤΕΑΣ Ν. ΦΩΚΙΔΟΣ

Διορθωτικά Έργα Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων και Διάθεσης Λάσπης Βιολογικού Καθαρισμού

BET A.E.
BET A.E.

Μελέτη και κατασκευή οξύνερων / γαλβανιστηρίου

ΑΧΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ A.E.B.E.
ΑΧΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ A.E.B.E.

Δημιουργία Μονάδας στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής - Αναπτυξιακός Νόμος N.3299/2004

ΑΝΑΛΚΟ Α.Ε.
ΑΝΑΛΚΟ Α.Ε.

Προμήθεια και Εγκατάσταση Μονάδος Επεξεργασίας Αποβλήτων Βιομηχανίας Αλουμινίου στο Εργοστάσιο της Ρουμανίας

ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.
ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.

Νέο Οινοποιείο - Αναπτυξιακός Νόμος Ν.3299/2004

Σελίδες