Έργα μας

ΒΙ.ΠΕ. ΘΙΣΒΗΣ

Κατασκευή Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης, στη Δόμβραινα Βοιωτίας.

TRIGON GAS A.E.
TRIGON GAS A.E.

Εγκατάσταση Μονάδας Αποθήκευσης και Διανομής Υγραερίου. Συγκρότηση τεχνικών προδιαγραφών και επίβλεψη εγκατάστασης.

Σελίδες