ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Δώστε την ευκαιρία στην επιχείρησή σας να αναπτυχθεί εντάσσοντάς την σε ένα Επιδοτούμενο Επενδυτικό Πρόγραμμα…

 

Η ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε. συγκεντρώνει συστηματικά όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για τα ενεργά και αναμενόμενα Επιδοτούμενα Επενδυτικά Προγράμματα και παρέχει έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση για τις δυνατότητες χρηματοδότησης της επιχείρησής σας, βοηθώντας σας να επιλέξετε το επενδυτικό πρόγραμμα που ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές σας, παρέχοντάς σας:

  • Ενημέρωση: Τρόποι χρηματοδότησης, Προϋποθέσεις και όροι επενδυτικών προγραμμάτων
  • Σύνταξη και υποβολή φακέλου: Προσωπική επαφή για ανάπτυξη της πρότασης, Τήρηση χρονοδιαγράμματος για σύνταξη και υποβολή επενδυτικής πρότασης, Παροχή συμβουλών και υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σύνταξης, Ενημέρωση για την πρόοδο της σύνταξης της πρότασης, Υποβολή του φακέλου για λογαριασμό σας
  • Παρακολούθηση υλοποίησης του έργου μέχρι και τη σύνταξη τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης
  • Είσπραξη της επιδότησης

 

⇒ Ενεργά Προγράμματα

⇒ Αναπτυξιακά & Επενδυτικά Προγράμματα για τον Ιδιωτικό Τομέα