Φυσικοχημικη Επεξεργασια Αποβλητων

pir

hel

Picture2

analco

Φυσικοχημική επεξεργασία αποβλήτων

Η φυσικοχημική μέθοδος επεξεργασίας εφαρμόζεται:

  • Σε απόβλητα χωρίς οργανικό φορτίο αλλά με υψηλές συγκεντρώσεις ανόργανων ρύπων (κυρίως μέταλλα).
  • Σαν στάδιο προκατεργασίας για την απομάκρυνση κολλοειδών, αιωρουμένων στερεών, λιπών ή μεταλλικών στοιχείων πριν από βιολογικές μεθόδους επεξεργασίας.
  • Σε τριτοβάθμια επεξεργασία για την απομάκρυνση θρεπτικών (κυρίως φώσφορος) ή άλλων ανεπιθύμητων ενώσεων μετά από βιολογική επεξεργασία.

 Η μέθοδος αυτή βασίζεται στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των ενώσεων προς απομάκρυνση και συνδυάζουν μηχανικές μεθόδους με χημικές αντιδράσεις.

 Παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών που σχεδιάζει και κατασκευάζει η ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε. είναι:

  • Απομάκρυνση μετάλλων ή ανόργανων ενώσεων μέσω κροκκίδωσης, συσσωμάτωσης και καθίζησης (βιομηχανία κατεργασίας μετάλλων και μεταλλικών κατασκευών).
  • Τριτοβάθμια απομάκρυνση φωσφόρου μέσω κροκκίδωσης και διαχωρισμό με καθίζηση ή σε φίλτρα (αστικά λύματα).
  • Απομάκρυνση αιωρούμενων στερεών και λιπών (γαλακτοκομεία και τυροκομεία, σφαγεία, επεξεργασία κρέατος) μέσω κροκκίδωσης, συσσωμάτωσης και επίπλευσης με διαλελυμένο αέρα.
  • Απομάκρυνση οργανικών και ανόργανων ρύπων σε συστοιχίες φίλτρων άμμου και ενεργού άνθρακα (λύματα από αγροτοβιομηχανικές εγκαταστάσεις, αστικά λύματα).
  • Μέθοδοι καταστρεπτικής οξείδωσης για την ταχεία απομάκρυνση πολύπλοκων οργανικών ενώσεων μέσω αντίδρασης Fenton (κτηνοτροφικές μονάδες, μονάδες κατασκευής φωτοβολταϊκών πάνελ, επεξεργασία κρέατος, κλπ.)

 Η φυσικοχημική μέθοδος σε συνδυασμό με τις βιολογικές μεθόδους μπορεί να επεξεργαστεί βεβαρημένα υγρά απόβλητα ώστε τα επεξεργασμένα να μπορούν να διατεθούν με ασφάλεια στο περιβάλλον, μέσα στα όρια της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.