Νεα

ΝΕΟ«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Στη Δράση δύναται να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού.

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα εφαρμοστεί η συγκριτική αξιολόγηση.

 • Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα
 • Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
 • Προϋπολογισμός: € 160.000.000
  • 35.200.000€ για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική και Νότιο Αιγαίο
  • 124.800.000€ για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος.
 • Περίοδος υποβολής: 18/12/2023 – 29/2/2024, ώρα 15:00

ΝΕΟ«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων υπό ίδρυση και νεοσύστατων επιχειρήσεων ΜμΕ, οι οποίες θα επενδύσουν ίδιους πόρους στη δραστηριότητα που προτίθενται να ασκήσουν και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης.

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα εφαρμοστεί η συγκριτική αξιολόγηση.

 • Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα
 • Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
 • Προϋπολογισμός: € 190.000.000
 • Περίοδος υποβολής: 18/12/2023 – 29/2/2024, ώρα 15:00

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – 2ος κύκλος του α.ν. 4887/2022»

Δημοσιεύθηκε ο 2ος κύκλος για το Καθεστώς “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” του Αναπτυξιακού (Επενδυτικού) Νόμου 4887/2022 από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι αιτήσεις συμμετοχής διαρκούν από τις 12.6.2023 με ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών στις 13.10.2023. Η αξιολόγηση είναι συγκριτική (χωρίς σειρά προτεραιότητας) ενώ τα αποτελέσματα των Αξιολογήσεων αναμένεται να είναι άμεσα (45 ημέρες από τη λήξη του κύκλου Υποβολών).

Περίοδος υποβολής από 12/6/2023 έως και 13/10/2023

«Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν»

Η Δράση αφορά σε στήριξη – ενίσχυση επιχειρήσεων του κλάδου των γούνινων και συναφών ειδών που έχουν πληγεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία και τις διεθνείς κυρώσεις προς τη Ρωσία. Η παρεχόμενη επιχορήγηση έρχεται να καλύψει με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης, μελλοντικές λειτουργικές δαπάνες και αγορές πρώτων υλών προκειμένου να εξασφαλιστεί μέρος της απαιτούμενης ρευστότητας για την συνέχιση των οικονομικών δραστηριοτήτων και της λειτουργίας των επιχειρήσεων, στηρίζοντας εμμέσως και τη διατήρηση θέσεων εργασίας.

Περίοδος υποβολής από 12/10/2022 έως και 9/12/2022

Καθεστώς «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση του καθεστώτος «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022. Οι ενισχύσεις μπορεί να ανέλθουν μέχρι το 75% του προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων. Σκοπός του καθεστώτος είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων.

Περίοδος υποβολής από 3/10/2022 έως και 30/12/2022.

 

Προκήρυξη του Καθεστώτος ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων»

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

Περίοδος υποβολής από Τετάρτη 5/9/2022 και ώρα 10:00 έως και Παρασκευή 5/12/2022 και ώρα 15:00.

Σύγχρονη Μεταποίηση Στη Δυτική Ελλάδα

Δημοσιεύτηκε νέα δράση για επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020 και έχει ως βασικό στόχο την παροχή κινήτρων και επενδυτικών εργαλείων για την στήριξη σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που αναδύονται μέσω της εναρμόνισης με τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Περίοδος υποβολής από 06/10/20 έως 27/11/20

Στήριξη Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας που έχουν πληγεί από τον COVID-19

 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προκήρυξε το πρόγραμμα ενίσχυσης  μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή δωρεάν κατά 100% επιχορήγησης (κεφάλαιο κίνησης)
Περίοδος υποβολής από 06/10/20 ώρα 13:00 έως  26/10/20 ώρα 15:00. 

 

 

 

 

 

Προκηρύχθηκε το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την Ίδρυση Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Στόχος του προγράμματος “ Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον Τομέα του Τουρισμού μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων σε επιλεγμένους ΚΑΔ δραστηριότητας.

Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπάνων ορίζεται η 07/11/2017

 

Ενημερωτικό υλικό για το πρόγραμμα βρείτε ΕΔΩ

Σε ισχύ ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016-Προκήρυξη των 4 πρώτων καθεστώτων

Δημοσιεύθηκαν στις 19 Οκτωβρίου 2016 οι προκηρύξεις για τα 4 βασικά καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.
Νέα Ποσοστά Ενίσχυσης έως 55%.

Τα 4 καθεστώτα είναι:

1.)Γενική επιχειρηματικότητα

2.)Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ

3.)Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού

4.)Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους 

Ενημερωτικό Υλικό για τις διαδικασίες προκήρυξης των 4 καθεστώτων δείτε ΕΔΩ

Νέα Ποσοστά Ενίσχυσης έως 55%. Αναλυτικά δείτε το χάρτη ΕΔΩ

Εταιρικός Μετασχηματισμός – Νόμος 4399/2016

Έγκριση του Δικοιητικού Συμβουλίου της εταιρίας για την έναρξη διαδικασιών του εταιρικού μετασχηματισμού. Δείτε ΕΔΩ

picture1

Έναρξη αιτήσεων επενδυτών για τα 4 Βασικά Καθεστώτα του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Προκηρύχθηκαν τα τέσσερα πρώτα καθεστώτα, προϋπολογισμού 550 εκατ. ευρώ του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.Η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο ξεκινά στις 12 Οκτωβρίου 2016.

Τα τέσσερα προγράμματα είναι:
1.) «ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
2.) «ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ»
3.) «ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
4.) «ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ»

Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας

Αναμένεται η νέα δράση με τίτλο «Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας». Το ύψος του προϋπολογισμού ανά επενδυτικό σχέδιο είναι από 250.000 ευρώ ως 2.500.000 ευρώ.Ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης (μικρή, μεσαία) και την περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης η χρηματοδότηση γίνεται με ποσοστά από 35% ως 70%

2bd11-25ce25b525cf258325cf258025ce25b11

Ολοκλήρωση Υποβολής Προτάσεων ΕΣΠΑ 2014-2020-Νέες Δράσεις

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία  η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων και για  τις τέσσερις δράσεις επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

Οι δράσεις συνάντησαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, που δεν αποτυπώνεται μονάχα στον συνολικό αριθμό των αιτήσεων, αλλά και στον συνολικό προϋπολογισμό των επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν.

Θα ακολουθήσουν και νέες δράσεις.

Δείτε ΕΔΩ το έντυπο Παρουσίασης των νέων Προσκλήσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 και τον απολογισμό των 4 Προσκλήσεων ΕΠΑνΕΚ.

3.bp_.blogspot.com-H7_kef3qaoVjI33ujkQEIAAAAAAAAq2ELPBG_7mGxass320invest_post-0e1ec99026d2e627cf4174e36033cdbb48999031

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Ψηφίστηκε στις 16-6-2016 και είναι σε ισχύ πλέον το σχέδιο νόμου με τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» από το κοινοβούλιο. Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος προβλέπει ενισχύσεις μέχρι 45% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης.

 

water-treatment

Διετής Διορία στις Βιομηχανίες για τα Επικίνδυνα Απόβλητα

Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018 θα πρέπει οι βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται επί ελληνικού εδάφους να έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες διαχείρισης του συνόλου των αποθηκευμένων στις εγκαταστάσεις τους επικίνδυνων αποβλήτων.

 

εσπα logo

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 2014-2020

Ανακοινώθηκαν στις 11/02/2016 από το Υπουργείο Οικονομίας ,Ανάπτυξης και Τουρισμού τέσσερις δράσεις, που
χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα,Καινοτομία 2014-2020».

a_ksen_katal

Τουρισμός και Περιβάλλον: Δύο αντίθετοι κόσμοι ή μια αμφίδρομη σχέση;

Η νομοθεσία πλέον επιβάλλει να υπάρχει μονάδα βιολογικού καθαρισμού σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως ή σε σημεία που δεν καλύπτονται από αποχετευτικά δίκτυα.
Τα 26 έτη εμπειρίας μας στα απόβλητα και σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο προσωπικό μας, που απαρτίζεται από μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων,μας επιτρέπουν να εξάγουμε γρήγορα συμπεράσματα και να καταλήγουμε σε προτάσεις και λύσεις για την επιχείρηση σας.Με χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας που θα καλύψει τις ανάγκες σας.

Δείτε το συνημμένο αρχείο:

Βιολογικοί Καθαρισμοί /Επεξεργασίας Υγρών Λυμάτων-Εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα

MinEcoAnaTour

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ 3299/04 ΚΑΙ 3908/2011

Tο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού προχωρεί τις αμέσως επόμενες ημέρες σε πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης όλων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011.

 

Έναρξη Β’ κύκλου υποβολών του καθεστώτος ενισχύσεων «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» του Αναπτ. Νόμου 4399/2016

Δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ 4445/τ.Β’/2017) η 2η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων “ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ” του Ν. 4399/2016 και από τις 15 Δεκεμβρίου 2017 έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο, στο πλαίσιο του Β’ κύκλου του καθεστώτος.

Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 15/02/2018

Οι δύο φάσεις υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων έχουν συγχωνευθεί και η υποβολή πραγματοποιείται σε ένα και μόνο στάδιο (αίτηση και αντίστοιχος φάκελος τεκμηρίωσης).

Ενημερωτικό υλικό για το πρόγραμμα βρείτε ΕΔΩ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016

Κάλυψη του κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού :

Α. ίδια κεφάλαια:

➢ αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από νέες εισφορές σε μετρητά των εταίρων

➢ κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον

➢ ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον

➢ εκποίηση στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης (γήπεδα, κτίρια, και μηχανολογικό εξοπλισμό) με απόδειξη της δυνατότητας πώλησης

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016

 

Κάλυψη του κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού :

Α. ίδια κεφάλαια:

➢ αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από νέες εισφορές σε μετρητά των εταίρων

➢ κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον

➢ ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον

➢ εκποίηση στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης (γήπεδα, κτίρια, και μηχανολογικό εξοπλισμό) με απόδειξη της δυνατότητας πώλησης.