εσπα 2014-2020

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 2014-2020

Ανακοινώθηκαν στις 11/02/2016  από το Υπουργείο Οικονομίας ,Ανάπτυξης και Τουρισμού τέσσερις δράσεις, που

χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα,

Επιχειρηματικότητα,Καινοτομία 2014-2020».

Πρόκειται για τα 4 Προγράμματα που βρίσκονταν σε προδημοσίευση, τα οποία προκηρύχθηκαν και είναι

πλέον διαθέσιμα:

  1. Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών
  2. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  3. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
  4. Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

    δείτε το συνημμένο αρχείο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : Φεβρουάριος 2016

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: από Μάρτιο 2016

Η παρουσία της ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. θα είναι έντονη και σε αυτόν τον νέο κύκλο επενδύσεων, με παροχή ουσιαστικής υποστήριξης για την ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό της επιχείρησής σας, που περιλαμβάνει εκτός της σύνταξης και υποβολής φακέλου επένδυσης, τη χρονική και οικονομική παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου σας και την επιτυχή αποπεράτωσή του.

Είμαστε στη διάθεσή σας, για να συζητήσουμε τη δική σας επενδυτική ανάγκη και να προτείνουμε τη βέλτιστη λύση.

Τα προγράμματα αναμένεται να έχουν μεγάλη συμμετοχή, και γι΄αυτό προτείνουμε την άμεση κινητοποίησή σας