Ανανεωσιμες Πηγες Ενεργειας

ReduceReuseRecycle

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Μέχρι σήμερα έχουμε κατορθώσει να υλοποιήσουμε ή / και να αδειοδοτήσουμε περισσότερα από 30 πάρκα συνολικής ισχύος 9 MW για λογαριασμό πελατών μας.

Η ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε. με την πολυετή εμπειρία της στον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και συγκεκριμένα στην εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, προσφέρει υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε κάθε ιδιώτη και επιχείρηση, για φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγη >100kW και επί εδάφους >500kW.

Οι υπηρεσίες μας εστιάζονται σε όλο το φάσμα του κύκλου ζωής ενός έργου από τον αρχικό σχεδιασμό του, τον εντοπισμό της κατάλληλης θέσης, τη μελέτη εφαρμογής, την αδειοδότηση, την επιλογή και προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού με βάση τις ανάγκες του πελάτη και του έργου, την εγκατάσταση, τη σύνδεση με το δίκτυο, τη διαχείριση και καλή λειτουργία του έργου καθώς και τη συντήρησή του, τηρώντας πάντα αυστηρά τις προδιαγραφές που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Υδροηλεκτρικές Μονάδες

Παραγωγή ενέργειας μέσω υδροστρόβιλων που εκμεταλλεύονται τη δυναμική ενέργεια του νερού.

Βιομάζα/Βιοαέριο (Παραγωγή μεθανίου)

Η αναερόβια τεχνολογία ταχύρρυθμων αντιδραστήρων εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση στην απομάκρυνση οργανικού φορτίου προς παραγωγή βιοαερίου με τον ελάχιστο δυνατό χρόνο παραμονής (<1 ημέρας). Κατά συνέπεια, δεν έχει σχέση με την αναερόβια επεξεργασία κτηνοτροφικών αποβλήτων (κατά βάση στερεών) σε χωνευτήρες με χρόνο παραμονής άνω των 25 ημερών, ενώ η αποδοτική επεξεργασία των λύσεων που προσφέρει η ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε. δεν απαιτεί άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν μεμβράνες για τα τελικά επεξεργασμένα.