Ποιοτητα

Ανεβάζουμε καθημερινά τον πήχη και παρέχουμε υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας.

The-Thin-Line-Between-Customer-Satisfaction-And-Loyalty

Μαρτυριες

Στη ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε. δίνουμε  μεγάλη  έμφαση στη διαδικασία δημιουργίας, διατήρησης και ενίσχυσης στενών σχέσεων με τους πελάτες μας.

Εστιάζουμε την προσοχή μας στους πελάτες με στόχους:

Μεγαλύτερη αξία υπηρεσίας : πιο αποτελεσματική και αποδοτική δημιουργία αξίας για τον πελάτη και παροχή υπηρεσιών που οδηγεί σε…

Ικανοποιημένους και πιστούς πελάτες : ικανοποιημένους πελάτες οι οποίοι παραμένουν πιστοί, επαναλαμβάνουν την αγορά και συνιστούν την εταιρία σε άλλους πελάτες.