Προεπεξεργασια Επεξεργασια Βιομηχανικων Αποβλητων

Συνδυασμοί τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται συνήθως στην προεπεξεργασία είναι:

  • Μονάδες εσχαρισμού
  • Μονάδες διαχωρισμού με επίπλευση
  • Μονάδες διαχωρισμού με κροκκίδωση, συσσωμάτωση και καθίζηση
  • Μονάδες διαχωρισμού λιπών

DSC00936

Waste water treatment plant

SNC00637

Προεπεξεργασία και επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων

Τα βιομηχανικά απόβλητα σε σχέση με τα συνήθη αστικά λύματα εμφανίζουν:

  • Ανεπάρκεια σε θρεπτικά για τους μικροοργανισμούς που συντελούν τη βιολογική αποδόμηση του οργανικού φορτίου.
  • Αυξημένες συγκεντρώσεις οργανικού φορτίου, πολλαπλάσιου των αστικών λυμάτων.
  • Μεγάλες διακυμάνσεις στα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά.
  • Παρουσία τοξικών παραγόντων, όπως ακραίες τιμές PΗ, υψηλές συγκεντρώσεις μετάλλων, κλπ.

Η επιτυχής επεξεργασία των βιομηχανικών αποβλήτων αποτελεί συνήθως ένα συνδυασμό φυσικοχημικών και βιολογικών μεθόδων.

Η ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε. με την 30ετή εμπειρία στα βιομηχανικά απόβλητα των κλάδων τροφίμων και ποτών, κλάδων επεξεργασίας γάλακτος και κρέατος, κλάδων κατεργασίας μετάλλου και μεταλλικών κατασκευών, σχεδιάζει, κατασκευάζει και παραδίδει με το «κλειδί στο χέρι» μονάδες για την επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων στα πλαίσια της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

 Κάθε βιομηχανία παράγει απόβλητα με σχεδόν μοναδικά χαρακτηριστικά. Η ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε. μπορεί να σχεδιάσει και να κατασκευάσει τη βέλτιστη λύση στο πρόβλημα των αποβλήτων κάθε βιομηχανίας τόσο από άποψη τεχνολογίας όσο και από οικονομική άποψη.