Προεπεξεργασια Επεξεργασια Βιομηχανικων Αποβλητων

DSC00936

SNC00637

Waste water treatment plant

Προεπεξεργασία και επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων

Τα βιομηχανικά απόβλητα σε σχέση με τα συνήθη αστικά λύματα εμφανίζουν:

  • Ανεπάρκεια σε θρεπτικά για τους μικροοργανισμούς που συντελούν τη βιολογική αποδόμηση του οργανικού φορτίου.
  • Αυξημένες συγκεντρώσεις οργανικού φορτίου, πολλαπλάσιου των αστικών λυμάτων.
  • Μεγάλες διακυμάνσεις στα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά.
  • Παρουσία τοξικών παραγόντων, όπως ακραίες τιμές PΗ, υψηλές συγκεντρώσεις μετάλλων, κλπ.

 Η επιτυχής επεξεργασία των βιομηχανικών αποβλήτων αποτελεί συνήθως ένα συνδυασμό φυσικοχημικών και βιολογικών μεθόδων.

Η ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε. με την 28ετή εμπειρία στα βιομηχανικά απόβλητα των κλάδων τροφίμων και ποτών, κλάδων επεξεργασίας γάλακτος και κρέατος, κλάδων κατεργασίας μετάλλου και μεταλλικών κατασκευών, σχεδιάζει, κατασκευάζει και παραδίδει με το «κλειδί στο χέρι» μονάδες για την επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων στα πλαίσια της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

 Συνδυασμοί τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται συνήθως στην προεπεξεργασία και επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων είναι:

  • Μονάδες εσχαρισμού
  • Μονάδες διαχωρισμού με επίπλευση
  • Μονάδες διαχωρισμού με κροκκίδωση, συσσωμάτωση και καθίζηση
  • Μονάδες διαχωρισμού λιπών
  • Μονάδες βιολογικού καθαρισμού βασισμένες στη μέθοδο ενεργού ιλύος με ταυτόχρονη ή χωρίς απομάκρυνση θρεπτικών, τεχνολογίας ASP, MBR, MBBR
  • Μονάδες τριτοβάθμιας επεξεργασίας για απολύμανση, υπερδιήθηση, αντίστροφη όσμωση, φίλτρανση αιωρούμενων στερεών, αποκμάκρυνση οργανικών με φίλτρανση ενεργού άνθρακα, κλπ.

 Κάθε βιομηχανία παράγει απόβλητα με σχεδόν μοναδικά χαρακτηριστικά. Η ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε. μπορεί να σχεδιάσει και να κατασκευάσει τη βέλτιστη λύση στο πρόβλημα των αποβλήτων κάθε βιομηχανίας τόσο από άποψη τεχνολογίας όσο και από οικονομική άποψη.