Ιανουάριος 10 2016 0comment

ΒΙ.ΠΕ. ΘΙΣΒΗΣ

Διάγραμμα ΒΙΠΕ Θισβης

Κατασκευή Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού για την επεξεργασία των λυμάτων της ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης, στη Δόμβραινα Βοιωτίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών του συνόλου των εργαζομένων της.(μέγιστος πληθυσμός 700 ατόμων). Η μελέτη και ο σχεδιασμός της εγκατάστασης έγινε έτσι ώστε να επιτρέπεται η επέκταση της εγκατάστασης στο μέλλον ανάλογα με την εξέλιξη της ΒΙ.ΠΕ.

Μέθοδος επεξεργασίας είναι το σύστημα της Ενεργούς Ιλύος με παρατεταμένο αερισμό με ταυτόχρονη πλήρη σταθεροποίηση της ιλύος και απολύμανση των επεξεργασμένων αποβλήτων.Τα απόβλητα που επεξεργάζεται η μονάδα είναι βοθρολύματα που συλλέγονται από 22 συνολικά βόθρους της ΒΙ.ΠΕ Θίσβης.