Μάρτιος 18 2016 0comment

ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

δημος ερυμανθου layout

Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του Δ. Ερυμάνθειας, με σκοπό να ανταπεξέρχεται στην επεξεργασία των υγρών αποβλήτων που παράγονται από τους κατοίκους, τις υπηρεσίες και τα σφαγεία του Δήμου, ώστε τα επεξεργασμένα να είναι εντός των προδιαγραφών για διάθεση στο χείμαρρο Καλιμπάκι.