Οκτώβριος 12 2022 0comment

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Κατασκευή Compact Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων (MBR)

Δυναμικότητα επεξεργασίας: 50 m3/day

Περίοδος Υλοποίησης: 2021