Ιανουάριος 13 2016 0comment

ΕΛΒΑΛ Α.Ε

 διάταξη έργωνΠρομήθεια-Τοποθέτηση και Θέση σε Λειτουργία Compact Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού Αστικών Λυμάτων τεχνολογίας  MBR του εργοστασίου Οινοφύτων της ΕΛΒΑΛ Α.Ε

Το προσφερόμενο συγκρότημα με τις μεμβράνες που διαθέτει, εξασφαλίζει υψηλή απόδοση, επιτυγχάνοντας καλύτερη ποιότητα εκροής από αυτή που απαιτούν οι κανονισμοί για διάθεση στον ποταμό Ασωπό (ΚΥΑ 20488 ΦΕΚ 749/Β/31-5-2010)

Κάθε μονάδα compact προσφέρθηκε έτοιμη με όλο τον υδραυλικό και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, για σύνδεση με την παροχή λυμάτων, την έξοδο των καθαρών και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.