Ιανουάριος 08 2016 0comment

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε

-Προμήθεια-Τοποθέτηση και Θέση σε λειτουργία Compact Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Αστικών Λυμάτων,τεχνολογίας MBR.

-Προμήθεια  λογισμικού SCADA για την απομακρυσμένη παρακολούθηση της ως άνω μονάδας