Δεκέμβριος 10 2018 0comment

ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε.

Αναβάθμιση μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (λακτόζη και πλυσίματα τυροκομείου), μέσω Αναερόβιας Τεχνολογίας