Ιανουάριος 10 2016 0comment

ΕΥΔΑΠ

Προμήθεια δώδεκα (12) αυτομάτων συστημάτων προετοιμασίας και δοσομέτρησης κροκκιδωτικών για τα τέσσερα (4) διυλιστήρια νερού της ΕΥΔΑΠ στο Νομό Αττικής. (Ανάδοχος ΑΡΧΙΡΟΔΟΝ Α.Τ.Ε.)