Ιανουάριος 10 2016 0comment

ΕΨΑ Α.Ε.

Διάγραμμα Ροής

Επέκταση της δυναμικότητας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του εργοστασίου παραγωγής αναψυκτικών και χυμών στην Αγριά Βόλου. Η επέκταση της δυναμικότητας  ανέρχεται σε επιπλέον 100 m3/d και η υλοποίηση προσφέρεται σε compact μορφή χρησιμοποιώντας την τεχνολογία MBR (Membrane Bio-Reactor).

Η προσφερόμενη μονάδα είναι έτσι διαστασιολογημένη ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει σε μελλοντική επέκταση της δυναμικότητας της, με την προσθήκη δύο επιπλέον modules μεμβρανών που προσφέρονται ως option, ανεβάζοντας έτσι τη δυναμικότητά της στα 150 m3/d.