Νοέμβριος 28 2019 0comment

ΕΥΔΑΠ

Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Μ Εξοπλισμού (Δ5982) Αφυδάτωσης, στην Μονάδα Επεξεργασίας Νερού  (Μ.Ε.Ν.) Ασπροπύργου