Σεπτέμβριος 29 2022 0comment

ΜΑΛΑΚΑΣΣΑ, ΑΤΤΙΚΗ, Ελλάδα

Μονάδα Υποδοχής Μεταναστών.
Κατασκευή Ε.Ε.Λ. Τύπου Compact Μονάδας με τεχνολογία MBBR.

Δυναμικότητα επεξεργασίας: 1500 ι.π. / 225 m3/day

Περίοδος Υλοποίησης: 2021