Δεκέμβριος 10 2018 0comment

ΜΟΗ Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε

ΝΕΑ Μονάδα Ανάκτησης Υδρογονανθράκων (δυναμικότητας  600m3/day)