Ιανουάριος 14 2016 0comment

ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ Α.Β.Ε.Ε

dodoni chart

Προμήθεια, Εγκατάσταση & Θέση σε Λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων στην Παλλήνη Αττικής.

Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων του εργοστασίου γίνεται σε αυτοματοποιημένη μονάδα με εκτέλεση των αυτοματισμών λειτουργίας από κεντρικό ηλεκτρολογικό πίνακα και ύπαρξη τοπικών χειριστηρίων (on-off) για τα ξέστρα (DAF) και καθίζησης , καθώς και της ταινιοφιλτρόπρεσσας σε τρία στάδια.

Στην μονάδα καταλήγουν τα απόβλητα προερχόμενα από την λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής παγωτού καθορισμένα στα 40 κυβικά μέτρα ανά ημέρα.