Μάρτιος 18 2016 0comment

LA LUNA HOTEL–ΣΚΙΑΘΟΣ

Προμήθεια & Εγκατάσταση Αυτόνομης Προκατασκευασμένης Μονάδας, τύπου Compact τεχνολογίας MBR, δυναμικότητας 100 ισοδυνάμων πληθυσμού, για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων του ξενοδοχείου με την επωνυμία “La Luna”, στη θέση Τρούλος Σκιάθου.