Ιανουάριος 12 2016 0comment

ΣΟΒΕΛ Α.Ε

-Σχεδιασμός, τοποθέτηση  και λειτουργία (2) compact Μονάδων Βιολογικού Καθαρισμού Αστικών Λυμάτων Τεχνολογίας MBR

-Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου του εργοστασίου