Ιανουάριος 16 2016 0comment

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Προμήθεια Συστήματος Φιλτραρίσματος και Μεταφορικού Κοχλία Συμπίεσης Εσχαρισμάτων Φίλτρων Καλαμίνας.