Οκτώβριος 12 2022 0comment

YES ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Κατασκευή Compact Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων (MBR)

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία μηχανολογικού εξοπλισμού της ΕΕΛ της ξενοδοχειακής μονάδας για Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων

Δυναμικότητα επεξεργασίας: 50 m3/day

Περίοδος Υλοποίησης: 2021