ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Η Συρμετ, συνεργάζεται με Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα όπως και κορυφαίους Οίκους του εξωτερικού.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Since its founding, Structure has earned its reputation as a builder of landmark, one-of-a-kind structures. Structure’s success is grounded in the company’s dedication to the success of its clients and its people.

Structure is a full-service construction company offering a range of services including: General contracting, Pre-construction services, Construction consulting, Program management, Construction management, Design-build, and Concrete construction.

We have the ability and resources to self-perform cast-in-place concrete and rebar placement, carpentry, drywall/acoustical ceilings, minor excavation and general conditions.