Ιανουάριος 17 2016 0comment

ΑΧΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ A.E.B.E.

Δημιουργία Μονάδας στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής – Αναπτυξιακός Νόμος N.3299/2004.