Διετής διορία στις βιομηχανίες για τα επικίνδυνα απόβλητα

ΔΙΕΤΗΣ ΔΙΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018 θα πρέπει οι βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται επί ελληνικού εδάφους να έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες διαχείρισης του συνόλου των αποθηκευμένων στις εγκαταστάσεις τους επικίνδυνων αποβλήτων.

Αυτό αναφέρεται ρητώς σε εγκύκλιο που απέστειλε στις 11 Μαρτίου η γενική γραμματέας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κυρία Χριστίνα Μπαριτάκη στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας και των Περιφερειών.

Είναι αξιοσημείωτο ότι το συγκεκριμένο έγγραφο του υπουργείου έρχεται λίγες ημέρες αφότου η υπόθεση νέας προσφυγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εναντίον της Ελλάδας για ανυπαρξία σχεδίου διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων εισήχθη στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Κομισιόν ζητά την επιβολή προστίμου μεγαλύτερου των 18 εκατ. ευρώ, συν 72.864 ευρώ ανά ημέρα καθυστέρησης στην εκτέλεση της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης του 2009, από την ημέρα που θα εκδοθεί η απόφαση στην παρούσα υπόθεση ως τη συμμόρφωση.

Στο έγγραφο του υπουργείου αναφέρεται ότι έχει διαπιστωθεί η επί μακρόν παραμονή αποβλήτων που έχουν παραχθεί κατά τα προηγούμενα έτη («ιστορικά» απόβλητα) εντός βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Γίνεται μάλιστα σαφές ότι συνιστά παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας όταν η παραμονή των αποβλήτων εντός μιας βιομηχανικής εγκατάστασης υπερβαίνει τα τρία χρόνια πριν από την ανάκτηση και το ένα έτος πριν από τη διάθεσή τους.

Η γενική γραμματέας, μεταξύ άλλων, επισημαίνει ότι στο εγκεκριμένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) προ- βλέπεται ότι ως το τέλος Ιουνίου 2016 οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις που έχουν επί σειρά ετών συσσωρεύσει βιομηχανικά απόβλητα πρέπει να υποβάλουν προγράμματα συμμόρφωσης για την απομάκρυνση και διαχείριση των ιστορικά αποθηκευμένων αποβλήτων, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και ιδίως την επικινδυνότητα και την ποσότητά τους.

Σύμφωνα με το έγγραφο του υπουργείου, ως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2018 πρέπει να έχει προχωρήσει η υλοποίηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων και σχεδίων συμμόρφωσης από τους υπόχρεους, για την ασφαλή διαχείριση των αποθηκευμένων ποσοτήτων και την αποκατάσταση των χώρων.