Ιανουάριος 17 2024 0comment

ΕΕΛ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Ελλάδα

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία έργου Βιολογικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων με σύστημα τριτοβάθμιας επεξεργασίας

Περίοδος Υλοποίησης: 2021- Σε εξέλιξη