Ιανουάριος 17 2024 0comment

ΕΕΛ Χάλκης, ΧΑΛΚΗ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ, Ελλάδα

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία έργου Βιολογικής επεξεργασίας αστικών λυμάτων με σύστημα, δευτεροβάθμιας επεξεργασίας και διάταξης καθαρών με υποθαλάσσιο αγωγό

Περίοδος Υλοποίησης: 2022- Σε εξέλιξη