Νοέμβριος 28 2019 0comment

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ IKOS ARIA, ΚΩΣ

Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία μηχανολογικού εξοπλισμού της ΕΕΛ της ξενοδοχειακής μονάδας