Νοέμβριος 28 2019 0comment

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ SAN STEFANO, ΚΕΡΚΥΡΑ

Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία μηχανολογικού εξοπλισμού της ΕΕΛ της ξενοδοχειακής μονάδας