Ιανουάριος 31 2016 0comment

ΟΛΥΜΠΙΟΝ

Κατασκευή μονάδας βιολογικού καθαρισμού σε εργοστάσιο επεξεργασίας εδώδιμων ελιών/τουρσιού.